Aanmelden

Aanmelden
U kunt zich aanmelden door telefonisch contact op te nemen met de praktijk. Er zal dan telefonisch besproken worden of uw hulpvraag past bij het behandelaanbod van de praktijk. Voor verdere informatie zie het kopje ‘werkwijze’. Bij geen gehoor wordt verzocht de voicemail in te spreken en dan wordt u teruggebeld over uw aanmelding.

Aanmeldformulier
Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Postadres
Kinderpsychologiepraktijk Nuenen
Beekstraat 36K
5673NA Nuenen

Wachttijd
Er is momenteel een wachttijd van ongeveer twaalf weken van aanmelding tot intake, waarna u meteen kunt starten met behandeling.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@kppnuenen.nl of 06-39367136.

Privacy Statement

Het privacystatement kunt u hier downloaden. Dit privacystatement legt uit hoe Annemieke van Susante met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).