Tarieven en vergoedingen

Kinderpsychologiepraktijk Nuenen heeft contracten met betrekking tot de jeugdzorg met de volgende gemeentes:
– Asten,
– Bergeijk,
– Best,
– Bladel,
– Cranendonck,
– Deurne,
– Eersel,
– Eindhoven,
– Geldrop-Mierlo,
– Gemert-Bakel,
– Heeze-Leende,
– Helmond,
– Laarbeek,
– Nuenen,
– Oirschot,
– Reusel-De Mierden,
– Someren,
– Son en Breugel,
– Valkenswaard,
– Veldhoven,
– Waalre.

Met een beschikking van de gemeente of een verwijsbrief van de huisarts wordt behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar over het algemeen vergoed bij bovenstaande gemeentes.

Vergoedingen 18+
Vanaf 18 jaar is de vergoeding van de zorg afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis. De praktijk zelf heeft geen contracten met verzekeraars.

Behandeling voor eigen rekening
Uiteraard is het ook mogelijk om op eigen kosten behandeling aan te vragen. Het tarief bedraagt € 105,- per sessie (45 minuten). 

Afzeggen?
Een afspraak afzeggen of wijzigen graag minimaal 24 uur voor de afspraak. Afzeggen kan telefonisch of bij geen gehoor door de voicemail in te spreken.

———————————————————————————————————————————————————-

Betalingsvoorwaarden 

Artikel 1 Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2 Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de patiënt in rekening te brengen.

Artikel 3 De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4 Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.

Artikel 5 Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 6 Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incasso­kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 7 Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
———————————————————————————————————————————————————-